Logo of Huzzle
Banner for Medical Sciences Society
Logo of Medical Sciences Society

Medical Sciences Society

A Society for ALL Students at Bangor interested in Medical Sciences!

Bangor University

About

Who are we? We are the Society for ALL Students at Bangor interested in Medical Sciences and are IBMS accredited! Join Us! What do we do: - Socials (pub quizzes, movie nights, BBQs etc.) - Talks by professionals, researchers and lecturers - Personalised merch (coming soon) Interested? Keep updated on our social media accounts (above right), where members can interact with polls and questions or contact us for queries. If social media isn't for you, join on Undeb or Huzzle, where you can receive updates by email! • Pwy ydym ni? Ni yw'r Gymdeithas i BOB Myfyriwr ym Mangor sydd â diddordeb mewn Gwyddorau Meddygol ac mae gennym achrediad IBMS! Ymunwch â Ni! Beth ydyn ni'n ei wneud: - Digwyddiadau cymdeithasol (cwisiau tafarn, nosweithiau ffilm, barbeciw ac ati) - Sgyrsiau gan weithwyr proffesiynol, ymchwilwyr a darlithwyr - Nwyddau personol (yn dod yn fuan) Diddordeb? Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol (uchod ar y dde), lle gall aelodau ryngweithio â phleidleisiau a chwestiynau neu gysylltu â ni am ymholiadau. Os nad yw cyfryngau cymdeithasol yn addas i chi, ymunwch ag Undeb neu Huzzle, lle gallwch dderbyn diweddariadau trwy e-bost!
Medical
Biology
Biopharmaceutical
Anatomy
Education
Genetics
Healthcare
HealthTech
LGBTQ
MedTech
Mental Health
Networking
NGO
Non-profit sector
Pharmaceuticals
Science
STEM

🧑

50+

Members

🔭

Medicine

Focus

Team

Photo of Ahthini Aranan

Ahthini Aranan

Chair

Photo of Yasamin Neisi

Yasamin Neisi

Treasurer

Photo of Alex Stace

Alex Stace

Social Media Secretary

Photo of Sam Taylor

Sam Taylor

Health & Safety Officer

Photo of Luke Tyler

Luke Tyler

Secretary

Photo of Ahthini Aranan

Ahthini Aranan

Chair

Photo of Yasamin Neisi

Yasamin Neisi

Treasurer

Photo of Alex Stace

Alex Stace

Social Media Secretary

Photo of Sam Taylor

Sam Taylor

Health & Safety Officer

Photo of Luke Tyler

Luke Tyler

Secretary

Offerings

🎓 Mentorship
🥳 Networking
👭 Socials
🔈 Talks & Panels

Highlights

We have been a Society since 2012!