Logo of Huzzle
Logo of Welsh
Logo of Welsh

Welsh

London School Of Economics And Political Science (LSE)

About

We're here to provide a place where Welsh people, and those with an interest in Wales can come together and socialise. LSE Welsh society is a great way to stay in touch with any Welsh roots you have! Our main socials revolve around watching Wales play on different match days but beyond that we hope to promote Welsh culture! We have plans for a variety of Welsh political talks, mini Welsh lessons, a St.Davids day event and more! We host events with other LSE societies as well as other UOL Welsh societies. Our membership includes subsidised drinks and access to our events as well as a fair few Welsh cakes. Our society provides a place to feel part of Wales in London!Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn gymuned clos o fyfyrwyr Cymreig a myfyrwyr sydd gyda diddordeb mewn Cymru, sy’n cynnig lle i gwrdd a chyd-Gymry, cymdeithasu a dathlu gyda’n gilydd. Mae’r Gymdeithas yn darparu cyfleoedd gwych i gysylltu ag unrhyw wreiddiau Cymreig, mwynhau digwyddiadau a dathliadau o du fas i Gymru ac yn lle cyson i gael cwtsh cyfarwydd lle bod angen! Tuedda ein digwyddiadau i amgylchynnu gemau rybgi a phêl-droed Cymru a bwriadwn hybu a dathlu’r iaith a diwylliant Cymreig. Gallwch edrych ymlaen at lu o ddigwyddiadau cyffrous gan gynnwys ddarlithoedd am gwleidyddiaeth Cymreig, sesiynau blasu’r iaith Gymraeg, digwyddiadau Dydd Gwyl Dewi a mwy! Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau gyda chymdeithasau eraill yn yr LSE, yn ogystal a chymdeithasau Cymraeg eraill ym Mhrifysgol Llundain. Fel rhan o’r aelodaeth gallwch ddisgwyl mynediad i’n digwyddiadau, diodydd rhad, a tipyn o bice ar y maen! Membership Our membership is only £1.50! With this you’ll be able to attend all our events planned for the year, at the relevant events there will be subsidised food and drinks! We have a few committee positions to fill for the 2020/21 year, as a member you will be able to run for these and help shape the society!Gallwch brynu aelodaeth am ond £1.50! Mae’r aelodaeth hon yn galluogi mynediad i holl digwyddiadau’r Gymdeithas, gan gynnwys bwyd a diod am bris isel, bydd ar gael yn ein digwyddiadau. Gyda nifer o rôlau agored ar bwyllgor y Gymdeithas ar gyfer blwyddyn 2020/21, fel aelod gallwch ymgeisio i ymuno a’r pwyllgor a chyfrannu at ddatblygiad y Gymdeithas! Events and Activities Whether events have to be held online or in person may change throughout the year in line with COVID19 regulations:Watching rugby and football matches together and with other LSE societies and UOL Welsh societiesWelsh political talks and events, hopefully getting Welsh politicians and speakers in to talk at LSE and to potentially hold these events with assistance from other societiesMini Welsh lessonsRaise awareness of the Welsh Assembly generally and encourage registration and turnout in the run-up to the Welsh Assembly 2021 electionsHold events on Welsh cultural days like St. Davids Day and St. Dwynwen's DayPromote Welsh traditions and products with food and drink societies at LSEHold more non-sporting related socials perhaps meals, drinks ectSylwch y gall natur y digwyddiadau sy’n bosib i’w cynnal newid ynghyd â reolau’r Brifysgol a’r Llywodraeth ynglyn a COVID19:Gwylio gemau rygbi a phel-droed cenedlaethol yn y Brifysgol a thafarndai, ynghyd a chymdeithasau eraill yn yr LSE a chymdeithasau Cymraeg prifysgolion eraill ym Mhrifysgol Llundain.Darlithoedd a digwyddiadau yn trafod materion gwleidyddol perthnasol i Gymru a gwleidyddiaeth Cymreig. Bwriadwn groesawu gwleidyddon a siaradwyr Cymreig i’r Brifysgol a chyd-weithio gyda chymdeithasau eraill yn yr LSE.Dosbarthiadau dysgu Cymraeg i gael blas neu ail-gafael ar yr iaith.Codi ymwybyddiaeth o Senedd Cymru ac annog ymwybyddiaeth a chyfranogiad cyn Etholiadau Senedd Cymru yn 2021.Cynnal digwyddiadau ar wyliau diwylliannol pwysig megis Dydd Gwyl Dewi a Diwrnod Santes Dwynwen.Hybu traddodiadau a nwyddau Cymreig yng nghyd a chymdeithasau bwyd a diod LSE.Cynnal digwyddiadau cymdeithasol megis sesiynau ddiod, prydau bwyd ag eraill.
Culture
Languages

🔭

Culture

Focus