Logo of Huzzle
Banner for Women in Engineering
Logo of Women in Engineering

Women in Engineering

We aim to encourage females of all ages into engineering as only 11% of professional engineers are female.

Swansea University

About

We are the Swansea Student Women in Engineering Society, affiliated with the national and international Women in Engineering Society. We help our members connect, network and socialise. Ni yw Cymdeithas Menywod mewn Peirianneg Myfyrwyr Abertawe, sy'n gysylltiedig â'r Gymdeithas Menywod mewn Peirianneg genedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn helpu ein haelodau i gysylltu, rhwydweithio a chymdeithasu. We organise networking events with companies and socials throughout the year. We aim to help our members gain links with companies that will be beneficial throughout their studies. We also run a buddy system for female engineers to help throughout your time at Swansea. Rydym yn trefnu digwyddiadau rhwydweithio gyda chwmnïau a chymdeithasau trwy gydol y flwyddyn. Ein nod yw helpu ein haelodau i ennill cysylltiadau â chwmnïau a fydd o fudd trwy gydol eu hastudiaethau. Rydym hefyd yn rhedeg system gyfeillion i beirianwyr benywaidd i'ch helpu trwy gydol eich amser yn Abertawe. All students are welcome to join, both male and female from all STEM subjects. Mae croeso i bob myfyriwr ymuno, yn ddynion a merched o bob pwnc STEM.

🔭

Engineering

Focus

Team

Photo of Khushbu Nayer

Khushbu Nayer

President

Photo of Khushbu Nayer

Khushbu Nayer

President

Offerings

🎤 Conferences
🎓 Mentorship
🥳 Networking
👭 Socials